Sunday, October 15, 2017

FIVE RINGS = FIVE MEDALS

Five rings, five medals.

The time has come to expand.


The time has come to expand the medals for the Olympic Games, five rings, five medals.

1 Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov  Russia

2 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Germany

3 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov  Russia

4 Pang Qing / Tong Jian  China

5 Meagan Duhamel / Eric Radford  Canada

-------------------------------------------------------------------
 The Expanded Podium for 4th Place and 5th Place


Olympic Creed

"The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part. Just as the most important thing in life is not the triumph but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well." Baron De Coubertin

Olympic medal sa'ovaya - alpha tor omega (VULCAN)


Glazhau na' t'nash-veh ozh! veh, dahkuh, rehkuh, kehkuh, heh kaukuh! i tar-tor kaukuh medals na' wuh thurai olympics! tra' nam-tor kaukuh mokov! thus wuh fik kaukuh athletes prah wuh medal! vathru du'll prah wuh lightening terk abru ish-veh. du fai-tor wilat!

Olympic Degh Expansion-Alpha Omega (IN KLINGON)


legh nItlh! wa', cha', wej, loS, 'ej vagh! vagh Degh ghIq olympics veb! vagh Qeb tu'lu'! vaj Degh Suq yor vagh athletes! vuDwIj lighten bolt Hu'bogh SoH … nuqDaq DaSov!

----------


expansion Banner 2018 Winter korean olympics DeSDu' pyeong chang


Hoch Qoylu'pu' pa', Ha' vagh DavoqmoHDI' 5 Degh! olympic games pop Sach poH qaStaHvIS, qaStaHvIS overdue. nuq bo'retlhDaq? chaq fourth laH Suq pewter, alloy tin, Sov tIQ. 'ej fifth laH Sut HabmoHwI', reflective Sut HabmoHwI' qantaHvIS Suq?


------------------------------------

VAGH QEB VAGH DEGH =

[Quj chu' vISIQlaHbe'bogh original Ha' nItebHa' pIv competition 'ej community. ghaH vaj mangghomDajDaq wej Degh 'ech. ghaHDaq BERNARDO. vaj naDev 'oH suggestion, qaSchoH tu'lu' vagh Qeb lu' Degh vagh?


bej vay' fortitude qotlh 'ej vaj effort Daq fourth 'ej fifth! Qam podium pagh joqwI' pep Suq vabDot bIghoSniSbe'choHmoH chaH. 'ach chaq veSDuj Qam chaH flank poS je nIH sides? je teHchugh ghu' team sport vaj laH Su' neH wa' member team podium. HeghDI' olympics started 1896 pa' weren't je law' nations, Hoch pa' jeS DaHjaj. loQ ngoD neH 14 nations, DaH rIn 200 jeS nations tu'lu'.


qul naQmey 5 Qeb olympic 5 Degh olympic

vaj nuq chenmoH baS? qar wej potlh'a' 'ach Dapvetlh 'e' chenmoH constituent elements bronze chaH DavoqmoHDI'.. vaj fourth Daq Suq copper poStaHvIS tin Suq Daq fifth.


vaj unlucky duck 'Iv neH missed... chenmoH 6th Daq 'ach wej wabmeyvetlh!


[latlh qech, focus away from national obsession jach HeghDaj meq, nge' nob van'a' ghol nIvbogh 24. ghaHDaq BERNARDO. qaSchoH waw' Quj greek culture lu' nob Ha' jach HeghDaj meq yor 24 ghol? neH loS wej chay' maH 'Ij'a'!waw' 24 olympic chav Ha' greek Alphabet vo' Alpha Omega, yor 24 Daq.


wa'DIch greek Culture num 'oH 'ej vaj qo' moj maHvaD motlhjaj ghu'vam Huj je jabbI'ID greek. chutmeyvam Quj tIv Hoch maH because of greek, lugh Doch vay' Data'nISbogh greek quv. tagha' vay' bej qotlh Hoch athletes 'Iv vIweghlI'meH lo'taHvIS.


vaj Alpha Qeb Suq 1st Daq, 2nd Daq Suq Delta Qeb Suq Gamma Ha', 4th Suq Beta Qeb 3rd je Hev wa' bom vIqawbej neH Degh addition 5th Suq Epsilon chonayta'.


Degh neH Ha' position respective 'ach not Suq 6th Daq 24th. 6th Suq net Qeb je Eta 'oH poStaHvIS Ha' je Omega 'oH Suq 24th position. greek Ha', 'ach neH token participant Qeb not Suq nuv team 25th pagh.


ghu'vam Qu' neH community pIv competition 'ej Quj vISIQlaHbe'bogh je wIqelDI', maHeDnIS greek 'Iv Quj started. vaj SoHvaD ghu'vam, greek Alphabet vegh osmosis (favorite greek mu'mey) reH HIjwI'pu' ngu'laH Sov nuvpu' all over qo'.


vaj Degh pop pat reH Sach chaH, lu' je 1st Daq je wreath olives qoghDaq je? law' pa' original greek Qujmey olive branch Suqbe'nIS neH winner. 1st yInISQo' nIteb 2nd 'ej 3rd Degh modern contrivances.


ram, Degh olympic tuQ neH public qaSpu'DI' rIn Quj wee bit ostentatious, ghobe'? 'ach laH reH ghoD 'ej Soy'chu'taHmo' 'ej latlhpu' pIlmoH "qutluch patlh Sovmo' Daq Position olympic Qeb." athletes qaStaHvIS yor 24 positions lan 'Iv


position Degh vaj qul naQmey ro' vagh Daq Ha'. vaj silver Ha', 3rd net bronze Suq jenDaq HuS meQbogh Ha', 2nd 1st Daq 4th wa' bom vIqawbej, copper Qeb 'ej 5th Qeb tin. Daq 6th 'ej below Suq regular Qeb qup wagh baS puS tin pagh 'oH alloy 'op chenmoH.Duj'e' 'ej poH, Huch je pobIQ aspects be lo'taHvIS loD be'. vay' qotlh chaH. qech vIvoqHa' adopted vaj laH Hergh humble memento cha' latlhpu' 'ej pIlmoH yInbe'taHbogh athletes olympic.


olympics qul laH pol chaH boch wherever ghoS chaH.
'e' chonayta' qaS Degh pop pat Sach modern olympics DaSov'a'? neH nob qutluch patlh Sovmo' Degh wa'DIch wa'DIch cha' olympics DeSDu' athens paris je 'ej cha'DIch. 'ej wej chaH vay' gold. instead Degh silver Hev wa'DIch Daq 'ej Degh bronze Suq cha'DIch Daq. vaj lan SoH DevvIpghach 'oH potlh – nada poHlIj.

wasn't 'oH until wa'DIch american olympics neH st. louis ghopDu' gold Degh. vaj chaq Degh fourth fifth pagh shouldn't chel maH neH SeH ghor 'oH je lurDech – DaHar'a' lurDech chonayta' ghor.


novpu' nejtaH ghorgh mI' shift SoHvaD tev jeS nations ratio math stagger. during olympics wa'DIch modern tu'lu' 14 jeS nations 'ov 2 Degh (wa'DIch 'ej chutmeyvam).

Medalje olimpike Zgjerimi - Alpha Omega për tëShikoni në gishtat e mi! Një, dy, tre, katër dhe pesë! I tha se pesë medalje për Olimpiadën e ardhshme! Ka pesë unaza! Kështu pesë atletët të marrë një medalje! Përndryshe ju do të merrni një rrufe në qiell rrufetë up tuaj ... ju e dini se ku!
----------

Zgjerimi Banner për 2018 Dimërore Olimpiadën Korean në pyeong Chang


Siç është thënë më parë, 5 medalje bëjnë atë një pesë unaza! Koha për zgjerimin shpërblimet për Lojrat Olimpike është e gjatë, e vonuar. Çfarë jemi duke pritur për të? Ndoshta e katërt mund të merrni një lidhje kallaji me plumb, një aliazh i kallaji, i njohur për të të parëve. Dhe të pestë mund të merrni hekurin, reflektues i Epokës së Hekurit? 

------------------------------------
Pesë unaza = pesë medalje
Shpirti origjinale e lojëra të reja ishte për të ardhur së bashku në konkurrencë të shëndetshme dhe të komunitetit, jo domosdoshmërisht për një akuzë medalje. Kështu që këtu është një sugjerim, pasi që ka pesë unaza pse jo pesë medalje?

Katërt dhe vendi i pestë me siguri e meritojnë diçka për guxim e tyre dhe përpjekje në mënyrë të ngushtë! Ata as nuk duhet të qëndrojnë në podium ose të marrë flamujt e tyre të ngritur. Por ndoshta ata mund të qëndrojnë në flanking anët majtë dhe të djathtë? Gjithashtu në qoftë se kjo është një sport ekip, atëherë vetëm një anëtar i ekipit mund të qëndrojë nga podium. Kur Olimpiada filloi në 1896 nuk ka qenë aq shumë kombe pjesëmarrëse si e tyre janë sot. Në fakt e tyre ishin vetëm 14 kombe, tani ka mbi 200 kombe pjesëmarrëse.

5 unaza Olimpike ndeshje me 5 medalje olimpike

Pra, çfarë do të bëhet metalet nga? Me të vërtetë nuk ka rëndësi, por kjo do të kishte kuptim që ato të përbërë nga elementet përbërëse të bronzi. Kështu vendi i katërt merr bakër, ndërsa vendi i pestë merr kallaji.

Kështu që do të bëjë 6 -të zhvillohet duck pafat që sapo humbi ..... por jo plotësisht!

Një tjetër ide që do të marrë të përqëndrohen larg nga mani kombëtare për trofe, është që të jepni nga çmime në të mirë 24 konkurrentët. Që nga Lojërat janë të bazuara në kulturën greke pse nuk japin trofe rrjet të 24 konkurrentët më të lartë? Vetëm të presë derisa ju dëgjoni se si ne do ta bëjmë këtë!24 Unaza Olimpike arritjeve në bazë të th e greke alfabetit nga Alfa Omega për të, për 24 vendet e lartë.

Së pari ajo do të promovojë kulturën greke, dhe kështu bota do të bëhen të njohur me shkronja greke. Së dyti, ne të gjithë gëzojnë lojra për shkak të grekëve, kjo është gjëja e drejtë për të bërë për të nderuar grekët. Në fund të gjithë ata sportistë të cilët sakrifikuan aq shumë siguri e meritojnë diçka. Kështu 1 vend merr alph një unazë, e 2 nd vendi merr unazë Beta, 3 merr një unazë gama, 4 th merr një unazë Delta, dhe 5 th merr një unazë Epsilon përveç medaljeve të tyre të marrin tashmë. 6 th vend të 24 -të nuk do të marrë një medalje, por vetëm unaza prej pozicionit të tyre përkatëse. 6 th
merr një unazë me Eta mbi të ndërsa 24 th pozicion merr një unazë me Omega mbi të. Personi ose ekipi në 25 th nuk ka marrë një unazë greke, por vetëm një unazë shenjë pjesëmarrës. 

Të bësh këtë është në frymën e lojrave për komunitetin dhe konkurrencë të shëndoshë, dhe në lidhje me grekët të cilët filluan këto lojëra. Nëse kjo është bërë, njerëzit në të gjithë botën në fund do të dinë alfabetit grek përmes osmozës (favorite fjalën time greqisht) .

Në qoftë se ata ndonjëherë të zgjeruar sistemin medalje shpërblim, pse jo edhe kurorëzojë 1 vend me një kurorë të ullinjve too? Me sa duket në origjinal Lojërave greke vetëm fituesi mori këtë shenjë degë ulliri. Medalje për 1 lëre 2 ND dhe 3 ishin contrivances moderne. Përveç kësaj, i veshur me një


Olympic medalje në publik pas lojërat janë të gjatë është pak vockël për t'u dukur, apo jo? Por atletët të cilët të vendosur në 24 vendet e para ende mund të traversë stuff e tyre dhe të frymëzojë të tjerët me "Place Zyrtare Pozicioni Olimpike unazave."

Unazat e grusht pesë vende duhet të përputhen me pozicionin e tyre medalje. Kështu 1 vend merr një unazë floriri, 2 nd një unazë argjendi, 3 një unazë bronzi, 4 th një unazë bakri, dhe 5 th një unazë kallaji. Places 6 th dhe më poshtë për të marrë një unazë të rregullt bërë nga një metal më pak e shtrenjtë se kallaji ose disa aliazh e saj.


Këta burra dhe gra punuar shumë dhe sakrifikuar kohën, paratë, dhe aspekte të caktuara të rinisë së tyre. Ata meritojnë diçka. Nëse ndonjë nga këto ide janë miratuar më pas ish Olimpike atletët mund të tregojnë lehtësisht të tjerëve një të përulur kujtim dhe të frymëzojë.

Ata mund të mbajnë zjarrin e Olimpiadës ndritshëm kudo që të shkojnë.

 

A e dini se zgjerimin e sistemit medalje shpërblim ka ndodhur tashmë për Olimpiadën moderne? Dy Olimpiada e parë në Athinë dhe Paris vetëm u dha medalje zyrtare për të parë dhe të dytë. Dhe ata nuk japin ndonjë ari. Në vend të kësaj vendi i parë mori një medalje argjendi dhe vendi i dytë mori një medalje bronxi. Nëse keni vendosur të tretë - ju mori nada.

Kjo nuk ishte deri në Olimpiadën e parë amerikane në St Louis që medalje ari u shpërndanë. Pra, nëse ju mendoni se ne nuk duhet të shtoni medalje për të katërt apo të pestë vetëm për shkak se ai e thyen me traditën - tradita ka qenë tashmë thyer. 


Për më tepër, kur ju bëni matematikë në raportin e çmimeve të kombeve pjesëmarrëse zhvendosja në numër është tronditëse. Gjatë Olimpiadës së parë moderne ka pasur 14 kombe pjesëmarrëse konkurrojnë për 2 medalje (parë dhe të dytë). Kjo çon në një 1 nga 7 shans për të rastësisht fituar një medalje. Në thelb, nëse gjërat ishin çuar në mundësinë një komb kishte një shans 14% për të fituar një medalje. * Kur ata filluan shpërndarjen e medalje ari për vendin e parë në Olimpiadën e St Louis raporti në fakt u rrit për rreth 1 në 4, për shkak se ka pasur 3 medalje të fituar për të 12 vendeve pjesëmarrëse (25% shans). Fast përpara për Olimpiadën e Rio-2016 me 206 kombe pjesëmarrëse - raporti i fituar një medalje është rreth 1 për 69. Në lidhje me një përqindje që është në lidhje me një shans 1% për të fituar një medalje.
 

Le të thonë se të zgjerohet deri në pesë medalje për pesë vendet e lartë, ndryshimet raport me rreth 1 në 42, duke rritur shanset për të fituar një medalje një fruth 2%. Pra, nëse ju jeni të shqetësuar se duke i dhënë katërt dhe të pestë një medalje do të zhvlerësojnë 1 st , 2 nd apo 3 rd - është një për qind një bujë e madhe? 
 

Tani kur ju llogaritur 24 çmime unazë-alfabetin me numrat 2016-Rio Olimpike raporti i pastër shans për të fituar unazë është rreth 1 për 8.5 - e cila është vetëm 12%. Shënim 12% është shumë më afër me raportin fillestar apo përqindjen e Olimpiadës së parë moderne në Athinë.
 

Kështu që pse jo !? Mendoni për gjithë atë punë e vështirë dhe të sakrifikojnë ato atletët vënë në trajnimin e tyre - e dhimbje, koha, lot, djerse, dhe gjakut. Sigurisht ata e meritojnë një e shtënë më të mirë për të fituar një medalje ose të paktën snatching një shenjë përulur të përkushtimit dhe qëndresë e tyre. Ka ardhur koha për të zgjeruar olimpike sistemin medalje shpërblim. 
Një ide zgjeruar për unazat olimpike është që të gjithë pjesëmarrësit të merrni një unazë. Nëse ata vendosin 24 ose më e lartë se të merrni një letër greke gdhendur në të, në qoftë se ata vendin e 5 ose më e lartë se të merrni një medalje. Atletët të cilët vendin e 25 ose më poshtë për të marrë një unazë me logon e kombeve nikoqire zgjedhur, ndoshta viti, vendi, dhe logo të. Kështu të gjithë atletët të marrë një unazë, disa do të merrni unazë generic pjesëmarrës, disa do të merrni një greqisht germa unazë, ndërsa disa do të merrni një lakmuar ari, argjendi, bronzi, bakri, dhe unazë kallaj.  

Së fundi pasi flamuri olimpik ka pesë unaza - pesë medalje të bëjë një tërësi harmonike për kontinentet e 'zyrtarit Five. Kjo ide është në përputhje me Olimpik Creed zyrtare:


"Gjëja më e rëndësishme në Lojërat Olimpike NUK për të fituar, por për të merr pjesë, ashtu si gjëja më e rëndësishme në jetë nuk është triumfi por lufta. Thelbësorja është që të ketë pushtuar, por për të kanë luftuar mirë" -Pierre DE Coubertin

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಸ್ತರಣೆ - ಒಮೆಗಾ ಆಲ್ಫಾನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ನೋಡಿ! ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಮತ್ತು ಐದನೇ! ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು! ಐದು ಉಂಗುರಗಳು ಇವೆ! ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕ ಪಡೆಯಲು! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ... ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಬೋಲ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ!
----------

Pyeong ಚಾಂಗ್, 2018 ವಿಂಟರ್ ಕೊರಿಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬ್ಯಾನರ್


ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 5 ಪದಕಗಳನ್ನು ಇದು ಐದು ಉಂಗುರಗಳು ಮಾಡಿ! ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘ ದೀರ್ಘ ಮಿತಿಮೀರಿದ. ನಾವು ಏನು ಕಾಯುವ? ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯೂಟರ್ ತವರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐದನೇ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? 

------------------------------------
ಫೈವ್ ರಿಂಗ್ಸ್ = ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು
ಹೊಸ ಆಟಗಳು ಮೂಲ ಚೇತನ ಮೆಡಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ಆಗಿತ್ತು. ಐದನೆಯ ವರ್ತುಲಗಳು ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಲಹೆ?

ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಕಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ! ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳು ಬೆಳೆದ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು? ಇದು ನಂತರ ಒಂದು ತಂಡದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ತಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ವೇಳೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 1896 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಇವೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇವಲ 14 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಇದ್ದರು, ಈಗ 200 ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

5 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಹಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಮಾಡಿದ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತವರ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ತಾಮ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 6 ಮಾಡಲಿದೆ ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೇವಲ ವಂಚಿತನಾದ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಡಕ್ ..... ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ!

ಆ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀಳು ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಉತ್ತಮ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಆಟಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಆಧರಿಸಿವೆ ರಿಂದ ಏಕೆ ಅಗ್ರ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲು ತನಕ ಕೇವಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ!ಆಧರಿಸಿ 24 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಾಧನೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೇ ಇ ಗ್ರೀಕ್ ಟಾಪ್ 24 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಆಲ್ಫಾ ನಿಂದ ಒಮೆಗಾ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್.

ಮೊದಲನೆಯದು ಗ್ರೀಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಚಾರ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರೀಕರ, ಇದು ಗ್ರೀಕರು ಗೌರವಿಸಲು ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು ಆನಂದಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಪಾತ್ರರು. ಹೀಗಾಗಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ Alph ರಿಂಗ್, 2 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೀಟಾ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, 3 ನೇ, ಗಾಮಾ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ 4 ನೇ ಡೆಲ್ಟಾ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 5 ನೇ ತಮ್ಮ ಪದಕಗಳನ್ನು ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಸಿಲನ್ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 6 ನೇ 24 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇ ಪದಕ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಗುರಗಳು ಪಡೆಯಲು ಎಂದು. 6 ನೇ
.24 ಇಟಾ ಸುರಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಒಮೆಗಾ ಸುರಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 25 ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂಡ ನೇ ಗ್ರೀಕ್ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಂಗ್. 

ಈ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ- ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಟಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಆಟಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗ್ರೀಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ (ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ) .

ಅವರು ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಏಕೆ ಸಹ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಲಿವ್ಗಳು ಒಂದು ಹಾರ ಜೊತೆ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್ ಆಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತ ಈ ಆಲಿವ್ ಶಾಖೆ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದರು. 1 ನೇ ಪದಕಗಳ ಕೇವಲ 2 ಅವಕಾಶ ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಆಧುನಿಕ contrivances ಇದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಧರಿಸಿ


ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಟಗಳು ಮೇಲೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ, ಒಂದು ವೀ ಬಿಟ್ ಆಡಂಬರದ ಆಗಿದೆ? ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಗ್ರ 24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವರು ಇನ್ನೂ ಬಿಂಕದ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ಬಂದು ಇತರರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ "ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್."

ಮುಷ್ಟಿಯ ವರ್ತುಲಗಳು ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, 2 ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು, 3 ನೇ ಕಂಚಿನ ರಿಂಗ್, 4 ನೇ ತಾಮ್ರದ ರಿಂಗ್, ಮತ್ತು 5 ನೇ ಟಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸ್ಥಳಗಳು 6 ನೇ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತವರ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ ಲೋಹದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿರಿ.


ಈ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಹಣ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ. ಅವರು ಏನೋ ಪಾತ್ರರು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ನಂತರ ಅಳವಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರರು ವಿನಮ್ರ ತೋರಿಸಬಹುದು ಕುರುಹಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

ಅವರು ಹೊಳೆಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ.

 

ನೀವು ಪದಕ ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಈಗಾಗಲೇ ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಅಥೆನ್ಸ್ & ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಔಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಇರಿಸಿದರೆ - ನೀವು ನಾದವು ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಇದು ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಔಟ್ ರಿಗೆ ಎಂದು. ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದು ಕೇವಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಥವಾ ಐದನೇ ಪದಕಗಳ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಆಲೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ - ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುರಿದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತದ ಗಣಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ 14 2 ಪದಕಗಳನ್ನು (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ) ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇದ್ದವು. ಈ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ 7 ಔಟ್ 1 ಅವಕಾಶ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕಾರಣವಾಯಿತು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ 14% ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. * ತಂಡವು ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಹೆಚ್ಚಳ 4 ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪದಕಗಳನ್ನು 12 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ (25% ಅವಕಾಶವನ್ನು) ಗೆದ್ದ. 206 ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯೊ-2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ - ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅನುಪಾತ 69. ಸುಮಾರು 1 ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ 1% ಸರದಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ.
 

ಅವರು ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಅನುಪಾತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 1, ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿಕೃಷ್ಟ 2% ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 42 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐದನೇ ಪದಕ 1 ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ಟ , 2 ನೇ ಅಥವಾ 3 ನೇ - ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? 
 

ಕೇವಲ 12% ಇದು - ಈಗ ನೀವು 2016-ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ 24 ರಿಂಗ್-ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಶುದ್ಧ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಪಾತ 8.5 ಬಗ್ಗೆ 1. 12% ಅಥೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಅನುಪಾತ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿ.
 

ಹಾಗಿರುವಾಗ !? ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತ್ಯಾಗ - ಎದೆಗುದಿ, ಸಮಯ, ಕಣ್ಣೀರು, ಬೆವರು, ಮತ್ತು ರಕ್ತ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವರು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಟೋಕನ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡು ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರರು. ಸಮಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. 
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಉಂಗುರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಉಂಗುರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು. ಅವರು 24 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ವೇಳೆ ಅವರು 5 ನೇ ಇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಪದಕ ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾದ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ ಪಡೆಯಿರಿ. 25 ನೇ ಇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಯ್ಕೆ, ಬಹುಶಃ ವರ್ಷದ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಆಶ್ರಯದಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲಾಂಛನ ಸುರಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉಂಗುರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ, ಕೆಲವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರೀಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಅಸ್ಕರ್ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರ ರಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಷರದ.  

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಧ್ವಜ ಐದು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಿಂದ - ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಐದು 'ಅಧಿಕೃತ' ಖಂಡಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಡೀ ಮಾಡಲು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ:


"ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಲೈಫ್ ಟ್ರಿಯಂಫ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿಷಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಾಗೂ ನಡೆಸಿವೆ ಮಾಡುವುದು" -PIERRE ಡಿಇ COUBERTIN

ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਪਸਾਰ - ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ਾ
ਮੇਰੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ! ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ! ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ! ਪੰਜ ਰਿੰਗ ਹਨ! ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਤਗਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ! ਨਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਬੋਲਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ!
----------

Pyeong Chang 'ਤੇ 2018 ਵਿੰਟਰ ਕੋਰੀਆਈ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਪਸਾਰ ਬੈਨਰ


ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਤਮਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜ ਰਿੰਗ ਕਰ! ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ, ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ pewter, ਟੀਨ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫ਼ੇਰ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

------------------------------------
ਪੰਜ ਰਿੰਗ = ਪੰਜ ਤਗਮੇ
ਨਵ ਖੇਡ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਮਗਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਰਿੰਗ ਪੰਜ ਤਗਮੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ?

ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਕਦਾਰ! ਉਹ ਵੀ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ flanking ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਓਲੰਪਿਕ 1896 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ 200 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ.

5 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਨਾਲ 5 ਓਲੰਪਿਕ ਰਿੰਗ ਮੈਚ

ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ. ਇਸ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਪਿੱਤਲ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨ ਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਕਰੇਗੀ ਫਰਬਰੀ ਸਥਾਨ 'ਬਚੇ ਬਤਖ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁੰਝ ਜੋ ..... ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀ!

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ trophies ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੂਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ 24 ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਖੇਡ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਿੰਗ trophies ਬਾਹਰ ਦੇਣ? ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰੋ!24 ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਫਰਬਰੀ ਈ ਯੂਨਾਨੀ , ਅਲਫ਼ਾ ਤੱਕ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 24 ਸਥਾਨ ਲਈ.

ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੇਮਜ਼, ਕਿਉਕਿ ਯੂਨਾਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਬਲੀ , ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕਦਾਰ. ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ Alph ਇੱਕ ਰਿੰਗ, 2 ਫਰਬਰੀ ਸਥਾਨ 'ਬੀਟਾ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 4, ਚੌਥੀ , ਇੱਕ Delta ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Epsilon ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 6 ਫਰਬਰੀ 24 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਰਬਰੀ ਤਮਗਾ ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਸੀ. 6 ਫਰਬਰੀ
24, ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ETA ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਬਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ' ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ 25 ਵਿਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿੰਗ. 

ਇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ, ਜੋ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ. ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਔਸਮੋਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ) .

ਉਹ ਕਦੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਇਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜੇ, ਇਸੇ ਵੀ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪਾਜਲੀ ਨਾਲ ਤਾਜ? ਯੂਨਾਨੀ ਗੇਮਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਤੂ ਇਸ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਨੂੰ 1 ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਕੁੜੀ 2 ਦਿਉ ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ 3 ਆਧੁਨਿਕ contrivances ਸਨ. ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਇੱਕ


ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਾਅਦ ਗੇਮਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ? ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ 24 ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਹ strut ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਸ ਦਰਜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਰਿੰਗ."

ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰਿੰਗ, 3 ਬ੍ਰੋਨਜ਼ ਰਿੰਗ, 4 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਅਤੇ 5 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਨ ਰਿੰਗ. ਸਥਾਨ 6 ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਨ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਧਾਤ ਜ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.


ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਯਾਦਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ.

ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ , ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ.

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਇਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਤਨ੍ਸ & ਪੈਰਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਬ੍ਰੋਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਡਾ ਮਿਲੀ.

ਇਹ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਲੂਯਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜ ਪੰਜਵ ਲਈ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ - ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ. 


ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਗਣਿਤ ਕੀ ਗਿਣਤੀ' ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 2 ਮੈਡਲ (ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ) ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਨ. ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ 7 ਦੇ ਬਾਹਰ 1 ਮੌਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ 14% ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ. * ਜਦ ਉਹ ਸੰਤ ਲੂਯਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 1 ਦਾ ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨ 3 ਮੈਡਲ 12 ਭਾਗ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਟਰ (25% ਮੌਕਾ) ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ. ਫਾਸਟ ਰਿਓ-2016 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਅੱਗੇ 206 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ - ਇੱਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 69. ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ 1% ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.
 

ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 42 ਕਰਨ ਬਾਰੇ 1 ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ measly 2% ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੇਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਵ ਤਮਗਾ 1 devalue ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ , 2 ਫਰਬਰੀ ਜ 3 Rd - ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਲੌੜਾ? 
 

ਸਿਰਫ 12% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ - ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2016-ਰਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਰਿੰਗ-ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਿੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਕਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 8.5 ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ 12% ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਤਨ੍ਸ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ.
 

ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾ !? ਸਭ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਬਲੀ - ਦੁਖੀ, ਵਾਰ, ਹੰਝੂ, ਮੁੜ੍ਹਕਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ. ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਟੋਕਨ ਖੋਹ' ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਟ ਹੱਕਦਾਰ. ਵਾਰ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਇਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. 
ਓਲੰਪਿਕ ਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਲਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਉਹ 24 ਜ ਵੱਧ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇ ਉਹ 5 ਜ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਜ ਹੇਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ, ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਹੋਸਟ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕੁਝ ਆਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਿੰਗ lettered ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੋਨੇ, Silver, ਪਿੱਤਲ, ਪਿੱਤਲ, ਅਤੇ ਟਿਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.  

ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਝੰਡਾ ਪੰਜ ਰਿੰਗ ਹੈ - ਪੰਜ ਤਗਮੇ ਪੰਜ 'ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ' ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੇਏਕਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਕਰ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ:


"ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੈ" -PIERRE DE COUBERTIN